Program KontrollRapporter för verkstäder.

Rapporterna ligger i en Access Databas och sorteras i protokollnummerordning,  där det går att bläddra mellan protokollen. Rapporten är lätt att fylla i och skriva ut, och vissa fält fylls i automatiskt. Det finns Bilregister, Kundregister där uppgifter kan hämtas in till protokollet samt påminnelse när stickprov skall utföras av verkstaden. Programmet kan     installeras antingen lokalt eller på server.

Funktioner:
  • Bilregister
  • Kundregister
  • Förprogrammerade Taxametrar  med typ och Typgodkännandenummer
  • Sparfunktion för enheternas placering i fordonet
  • Kopieringsfunktion
  • Stickprovspåminnelse

Skicka intresseanmälan


Se demo om programmet


  Märsta Taxameterservice AB - Spakbacken 23 - 741 94 KNIVSTA - Tel: 018-387150 - taxameterservice.ab@telia.com