Program KontrollRapporter för verkstäder.

Funktioner:

  • Bilregister
  • Kundregister
  • Förprogrammerade Taxametrar  med typ och Typgodkännandenummer
  • Sparfunktion för enheternas placering i fordonet
  • Kopieringsfunktion
  • Stickprovspåminnelse

Skicka intresseanmälan


Se demo om programmet


  Märsta Taxameterservice AB - Spakbacken 23 - 741 94 KNIVSTA - Tel: 018-387150 - taxameterservice.ab@telia.com