Tariffer

Beställ tariffer till MegTax 300, 310, 350 och 410

EMV IPP350: Om det är EMV IPP350 kortterminal installerad skall rutan för den bockas i.                                    Vi lägger då upp en betalform för kontokorten så dom är lätta att redovisa.

LuftTöming: Om Taxametern skall LuftTömma måste det anges. Det kräver också att Taxametern är inställd av verkstan i taxameterinställningarna.

Kalenderstyrning: Taxametern sköter själv om att byta till en annan taxa på de angivna tider som anges i fältet "När på dygnet".                                                                                 EX.) Taxa 1 Dag 08.00 - 16.00                                                          Taxa 2 Kväll 16.00 - 24.00                                                        Taxa 3 Natt 00.00 - 08.00                                                        Taxa 4 Storhelg 00.00 - 24.00