Rubriker

Redovisningscentraler
Structab RC är nu klar och godkänd av SWEDAC...
Ombyggnad Alternativ
Alternativa lösningar...

Märsta

Taxameterservice AB

             Spakbacken 23

            741 94 KNIVSTA

            Tel: 018-387150

 taxameterservice.ab@telia.com

Matax Produkter Verkstad Kontakt Tariffbeställning

Redovisningscentraler!

Kravet att föra över taxameteruppgifter till Redovisningscentral gäller från 1 maj 2017. Skyldighet att ansluta taxametern gäller vid den besiktning som ska utföras närmast efter 1 maj 2017. Det kan vara nyinstallation, årlig kontroll eller annan orsak som föranleder en besiktning. Vid dessa tillfällen skall taxametern anpassas för RC.  

RC  Structab är klar och godkänd av Swedac och finns redovisad på Transportstyrelsen för anslutning. Varje Åkare måste själv anmäla till Transportstyrelsen vilken RC som taxametern är ansluten till. Länk till Redovisningscentraler. Från sidan kan Du anmäla vilken RC som Du ansluter till, genom att logga in med E-Leg eller Bank-ID.

I samband med anpassning till RC är det lämpligt att byta ut Hypercom M4100 till Ingenico IPP350, då godkännande för M41:an går ut vid årsskiftet 2017/2018.

Copyright 2010 Co.